לוח אירועים

להרשמה לפעילויות מרכז הצעירים

• התוכנית עשויה להשתנות.
• כל הפעילויות מתקיימות פיזית במרכז הצעירים דרום השרון אלא אם צויין אחרת.